Odovzdávanie maturitných vysvedčení a certifikátov školy

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a certifikátov absolventom našej školy, ktoré sa uskutoční dňa 12.6.2015 o 9,00 hod v športovej hale školy za účasti pani zriaďovateľky a riaditeľky Mgr. Viery Zavarčíkovej, pedagogického zboru, rodičov a priateľov školy. Absolventi oblečení v originálnych a reprezentačných rovnošatách školy preberú dokumenty z rúk pani riaditeľky.

Scroll to top