Odevný dizajn – PMŠ

Slider

Odevný dizajn - 8298 N. Je zameraný na osvojenie si pracovných postupov vo výtvarnej, grafickej a odevnej tvorbe s cieľom čo najširšieho uplatnenia v praxi. Žiaci sa počas štúdia venujú najprv historickým technológiám spracovania materiálov a neskôr súčasnému dizajnu odevov. Okrem kreslenej a virtuálnej vizualizácii sa žiaci učia aj praktickej realizácii svojich návrhov, čo je dôležité pre porozumenie konštrukcii odevu a správanie sa rôznych materiálov v reálii. Náš absolvent - návrhár je schopný si svoj kreatívny návrh aj sám zrealizovať a prakticky predviesť. Počas štúdia žiaci ďalej získajú vedomosti z Dejín výtvarnej kultúry a odievania, Konštruovania strihov, Odevnej praxe a osvoja si princípy výtvarnej a grafickej tvorby. Učebný plán je flexibilne aktualizovaný súčasným trendom a technickému vývoju v odbore. Dôraz sa kladie na zvládnutie grafických programov balíka Adobe Design Premium - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, ktoré slúžia pre komplexné grafické využitie a vizualizáciu návrhov. Absolventi na profesionálnej úrovni zvládajú prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh dizajnu a použitých materiálov, až po samotnú realizáciu odevu. Okrem toho dokážu, vďaka znalostiam grafických programov, zrealizovať mediálne produkty a propagačné materiály na podporu vlastnej prezentácie. Cieľom štúdia odevného dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na odevných a textilných dizajnérov, uplatňujúcich sa v praxi a to v divadle, filme, televízii ako kostýmový výtvarník, scénograf, módny návrhár... Nemenej dôležitým cieľom je aj osvojenie si procesu tvorby grafických a mediálnych produktov s využitím najnovších technológií, čo výrazne rozšíri možnosti uplatnenia absolventov a ich schopnosť kompletnej realizácie zákazky pre reálneho zákazníka.

 

 

Garanti študijného odboru

Bc. Erika Daxnerová

Mgr. art. Daniela Schredlová

Mgr. Lucia Halimovič

Mgr. art. Martin Král

Mgr. art. Ivana Svetkovská

Mgr. Staša Samoukovičová

Mgr. art. Lukáš Freytag

Mgr. Ján Mózer

 

Prehľad povinných vyučovacích predmetov

-:

 

-: