Ocenený časopis Create

Miestna knižnica Petržalka udelila čestné uznanie našej SSUŠAT za školský internetový časopis CREATE v súťaži "Život našimi očami novinári tretieho tisícročia" na 22. ročníku súťaže školských časopisov. Ocenenými boli študenti redakčnej rady : šéfredaktor Alexandra Rybárská, Vanessa Mayerová, redaktori Alinka Petrová, Vratko Cyprich, Lucia Krútelová, za grafiku Miroslav Papay, Lukáš Gabura 

Scroll to top