CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
11 september 2014

Zber podpisov na podporu našej petície

Zber podpisov na podporu našej petície sme zrealizovali prostredníctvom zverejnenia petičného hárku nielen na stránke školy, ale aj na ekologickej stránke (www.ekoforum.sk), ďalej oslovením rodičov našich študentov, ale aj oslovením samotných študentov nad 18 rokov a v neposlednom rade dobrovoľným podpisovaním petičného hárku na vrátnici a na sekretariáte pani generálnej riaditeľky. 
Najväčší prínos podpisov však smeroval od samotných žiakov kolégia Zelenej školy, ktorí sa akčne zapojili do petičnej akcie. Rozdelení do piatich dvojíc, za pedagogického dozoru, zbierali v dňoch 11., 19., 22. a 23. septembra 2014 podpisy na najfrekventovanejších miestach bratislavského Starého Mesta. Samotná petičná akcia bola oživená tým, že každú dvojicu tvoril jeden žiak oblečený do oranžovo-čierneho mundúra so znakom našej školy a druhý, v súvislosti s témou VODA, oblečený do vodníckeho odevu z dielne pani Elijany Šafárikovej, ktorá u nás vyučuje odborné predmety odevného dizajnu. 
Petíciu sme ukončili dňa 7.10. 2014 a podpísané petičné hárky boli zaslané kompetentným orgánom.