CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
10 marec 2015

Vyhodnotenie výstupného dotazníka

Výstupného dotazníka sa zúčastnilo 101 respondentov, z toho 44 mužov, 57 žien, konkrétne 43 prvákov, 26 druhákov, 21 tretiakov a 11 zamestnancov.

Relevantnými pre celkový výsledok / splnenia nášho prvého cieľa/ sú otázky č. 1 a 9, v ktorých sa zisťuje saturácia pitného režimu respondenta, teda či respondent zvykol piť vodu z vodovodu. Keď si pozrieme vyhodnotenie všetkých respondentov, zistíme, že 72% zvykne saturovať svoj pitný režim vodou z vodovodu a 74% respondentov si zvyklo piť vodu z vodovodu.

Keď porovnáme odpovede na zoradenie škodlivosti nápojov – otázka č. 3, poteší nás, že vo všetkých skupinách za najmenej škodlivú respondenti považujú vodu a za najviac škodlivé sladké nápoje / cola, fanta, sprite…/.

Až 93% respondentov vie, že voda v škole je pitná / otázka č. 10/. Zaujímavým sa javí fakt, že hneď po zamestnancoch/ 100%/ sú prváci / 97%/ najpočetnejšou skupinou, ktorá si tento fakt uvedomuje. Dala by sa predpokladať väčšia miera racionalizácie zástupcami starších ročníkov.

Z odpovedí na otázku č. 12 sa dá vyhodnotiť, že rozbor vody je u 4% respondentov rozhodujúci faktor, prečo pili vodu z vodovodu a možnosť pitia vody z filtračnej nádoby uviedlo až 30,5 %. Zároveň však pre dlhodobejšie pôsobenie na žiakov v tejto oblasti je podstatné, aby boli presviedčaní o možnosti vynechania tohto prostriedku (ako prostriedku ukazujúceho na istú nedôveru k vode z vodovodu) a pustili sa do pitia vody priamo z vodovodu.

Zarážajúce sú odpovede na otázku č. 10, kde až 43,5% respondentov z celkového počtu (z toho 52% mužov) prejavilo nezáujem o celkovú osvetu venovanej pitnej vode.

Z odpovedí na otázku č. 13 vidno, že mnohí z respondentov privítali rôznorodosť akcií, ktoré sa uskutočnili počas dvojročného obdobia. Či už to boli rôzne pitné akcie, podpisová akcia proti hausbótom, vodný karneval , maľovanie vlastných pohárov na vodu. Tiež rezonovala v mnohých odpovediach aj výstava „ SPÝTAJ SA VODY“ v CC centre, kde sú vystavené práce mnohých z nich na tému voda.

Celkovo je možné považovať náš cieľ zvýšiť pitie vody z vodovodu o 10% za splnený, keďže sa pitie vody zvýšilo o 22 % oproti výsledkom vstupného testu.