CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
26 február 2015

Vodný karneval

Dňa 26.2.2015 sa na našej škole uskutočnil VODNÝ KARNEVAL, ktorý usporiadali členovia kolégia Zelenej školy SSUŠAT za podpory pani zriaďovateľky Mgr. Viery Zavarčíkovej. Zúčastnili sa ho študenti našej školy v maskách, ktoré si vlastnoručne zhotovili na hodinách VYP. 

Členmi odbornej poroty boli pani zriaďovateľka Mgr. Viera Zavarčíková, pani zástupkyne Mgr. Jana Juránková, Mgr. Katarína Heredošová, akad. Maliarka Ľudmila Pavolová a žiak Matúš Kováčik. 

Počas promenády, za sprievodu hudby, si porota vyberala spomedzi študentov najkrajšie a najkreatívnejšie masky, v ktorých študenti prezentovali vodný svet. Ich umiestnenie vyhlásila na záver pani zriaďovateľka a žiakov odmenila nielen diplomami, ale aj cenami, ktoré sama do súťaže venovala. Za to jej patrí veľká vďaka. 

Pani zriaďovateľka rovnako odmenila aj umiestnených študentov z ďalších dvoch internetových súťaží: HLASOVANIE ZA NAJKRAJŠIU SELFIE-FOTKU S POHÁROM a HLASOVANIE ZA NAKRAJŠÍ MAĽOVANÝ POHÁR.