CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
19 december 2022

Talentové skúšky

Pre školský rok 2023/2024

Termíny talentových prijímacích skúšok: 

Riadny termín: 02.-03. máj 2023

Náhradný termín: 11. máj 2023

 

Skúška pozostáva: kresba zátišia, portrét, voľná téma, portfólio domácich prác

Termín doručenia prihlášky na talentové skúšky: 20. marec 2023

Zverejnenie výsledkov talentových prijímaciích skúšok: 18. máj 2023 na www.uat.sk a na výveske dverí školy

Potvrdenie zákonných zástupcov o nástupe na štúdium: do 23. máj 2023

 

 

HARMONOGRAM TALENTOVÝCH SKÚŠOK PRE 4 ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

9,00 - 10,30 - Kresba zátišia podľa zostavenej predlohy

10,30 - 12,00 - Kresba portrétu podľa modelu

12,00 - 12,30 - Prestávka

12,30 - 14,30 - Voľná téma podľa vybraného študijného odboru

 

VOĽNÁ TÉMA: 

8630 M Animovaná tvorba – obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle

8604 M Grafický dizajn – výtvarné riešenie: plagát s použitím zvieraťa

8606 M Fotografický dizajn – titulná strana časopisu – koláž

8610 M Odevný dizajn – návrhy šiat alebo kostýmu podľa zadanej témy

8637 M 01 Obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih – obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle

 

DOMÁCE PRÁCE: 

kresba, maľba, fotografia, film (CD,DVD,USB,…) minimálne 20 domácich prác

 

 

KÓD ŠKOLY NA PRIHLÁŠKU - 036 068 284

ŠTUDIJNÉ ODBORY:KÓDPRIJÍMAME
ANIMOVANÁ TVORBA8630 M40
GRAFICKÝ DIZAJN8604 M30
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN8606 M10
ODEVNÝ DIZAJN8610 M5
OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA8637 M8

 

 

KRITÉRIA PRIJATIA ŽIAKA: Účastník talentových skúšok môže získať zo štyroch hore uvedených disciplín max. 80 bodov, tzn. 1 disciplína – max. 20 bodov. Na úspešné zloženie talentovej skúšky je potrebné získať minimálne 40 bodov. V prípade rovnosti bodov pri prijímacom konaní rozhodne o prijatí na štúdium úspešná účasť na súťažiach a následne lepší priemer známok na vysvedčeniach z ostatných dvoch rokov. Podľa §67 odsek  3  zákona č. 245/2008 riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pred uchádzačmi, ktorý dosiahli rovnaký počet bodov.

 

PODMIENKY PRIJATIA: úspešné vykonanie talentovej skúšky

POPLATOK ZA TALENTOVKY: 20,- EUR (Žiaci, ktorí sa zúčastnili talentových skúšok v riadnom termíne a neboli prijatí, majú náhradné talentové skúšky zadarmo.)

ŠKOLNÉ: 180 EUR/ mesiac

ZÁPISNÉ: 250 EUR/ platí sa jednorazovo pred nástupom do školy

 

Play

Naša škola poskytuje nadaným študentom hlavne z detských domovov a zo sociálne slabších rodín, ktorí si štúdium preukázateľne dovoliť nemôžu, možnosť absolvovať štúdium bezplatne.

Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie.

Domov mládeže Vranovská 2, Vranovská 4

Domov mládeže  Račianska 80

Domov mládeže Račianska 190

Súkromný Domov mládeže Pekná cesta 4 

Žiadosť o ubytovanie si podávajú žiaci priamo na vybraný domov mládeže.

Internát na Peknej ceste – možnosť ubytovania.
Informácie o ubytovacom zariadení
Žiadosť o prijatie do Domovu mládeže na Peknej ceste