CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
21 marec 2013

Svetový deň vody na našej škole (21.- 22.3. 2014)

Hoci tohtoročný Svetový deň vody vyšiel až na sobotu (22.3.2014), nám to nebránilo v tom, aby sme ho ako Zelená škola oslávili ešte deň predtým, teda v piatok (21.3.2014). Náš zámer osláviť Svetový deň vody podnietil navyše aj fakt, že naša škola práve prechádza ďalším dvojročným certifikačným obdobím programu ZELENÁ ŠKOLA a to s prioritnou témou – VODA.
Plánovanie aktivít na Svetový deň vody prebehlo na jednom zo stretnutí študentov z kolégia Zelenej školy, na ktorom sa študenti spolu s koordinátormi Zelenej školy (Mgr. Jánom Mózerom a Mgr. Adelou Vrbovou) napokon ujednotili na dvoch aktivitách – na ponúkaní vody z vodovodu všetkým študentom či zamestnancom školy a na oblečení sa do farieb vody.
Deň pred samotnou realizáciou Svetového dňa vody na našej škole sme uskutočnili prípravy, ako sme si ich vopred naplánovali. Spolukoordinátor Mgr. Ján Mózer vyzval s vtipne ladeným príhovorom, prostredníctvom školského rozhlasu, všetkých študentov a pedagógov, aby prišli oblečení vo farbách vody, teda v modrej farbe, prípadne kolegyne aj v priehľadnom oblečení. J Taktiež zabezpečil kúpu citrónov i vreciek na ľad. Koordinátorka Mgr. Adela Vrbová zase zakúpila s finančnou podporou pani generálnej riaditeľky SSUŠAT farbu a lak na zafarbenie veľkej kartónovej krabice namodro a vytvorenie nápisu DEŇ VODY. Na tvorbe spomínanej krabice sa okrem nej podieľali aj študenti z kolégia. S tvorbou makety, cez ktorú potom študenti nasprejovali nápis DEŇ VODY, im zase pomohla pedagogička našej školy - Mgr. art. Erika Miklóšová. Po zhotovení krabice a jej usušení pripravila koordinátorka spolu s dievčatami z kolégia aj ľad pomocou vreciek na to určených, ktoré potom uschovali v školskej mrazničke až do nasledujúceho dňa.
V deň D pripravili koordinátori spolu so žiakmi, ešte pred začatím prvej hodiny, tzv. vodný bar. Priniesli na prízemie školy, hneď pri vchodové dvere, školskú lavicu, nafarbenú krabicu, ľad, pokrájané citróny, dva džbány naplnené vodou z vodovodu a poháre. Takto pripravení ponúkali vodu všetkým osobám, prichádzajúcim do školy, až do konca druhej vyučovacej hodiny. Podávanie vody s ľadom a citrónom takmer nikto neodmietol, naopak väčšina ľudí ocenila príjemné osvieženie chutnou vodou hneď po príchode do školy.
Podávanie vody bolo zakončené hlásením spolukoordinátora Mgr. Jána Mózera do školského rozhlasu, prostredníctvom ktorého zvolal k vodnému baru všetky osoby oblečené vo farbách vody, aby prišli zapózovať na spoločnú fotku.