CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
15 máj 2014

SPRÁVA O PETÍCII PROTI NELEGÁLNEJ VÝSTAVBE NA JAROVSKOM RAMENE

V roku 2013, s prioritnou témou – ODPAD, sme spoločnými silami dokázali, že patríme medzi environmentálne mysliace školy, za čo sme aj dostali certifikát a diplom najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.
V súčasnosti, s prioritnou témou – VODA, nám tiež nie je ľahostajné, ako nedbalo sa zaobchádza s týmto vysokohodnotným prírodným zdrojom. Hoci je v našich končinách pre väčšinu ľudí pitná voda samozrejmosťou, v iných krajinách k nej stále nemá priamy prístup až neuveriteľných 768 miliónov ľudí. A aj to je dôvod, prečo sme sa rozhodli napísať petíciu proti nelegálnej výstavbe hausbótov na Jarovskom ramene.
Majitelia hausbótov v rozpore so zákonom klčujú okolité lužné lesy, stavajú príjazdové cesty a altánky, naťahujú elektrické vedenia a upravujú výšku brehov. Okrem toho značne prispievajú k znečisťovaniu veľkej zásoby podzemných vôd. Absolútne nerešpektujú obmedzenia, ktoré musia v takýchto lokalitách dodržiavať. V Lužných lesoch Bratislavy a okolia sa nachádzajú chránené vtáčie územia a v ich podzemí je najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. Preto je neprípustné, aby sa konali akékoľvek zásahy, ktoré by poškodzovali toto prírodné bohatstvo.
Ochrana a rozvoj prírodných hodnôt v okolí Dunaja, obnova pôvodných biotopov pre zabezpečenie a zachovanie biodiverzity nášho životného prostredia je neoceniteľným pokladom Slovenska a jeho bohatstvo treba chrániť a nedovoliť, aby tento dar bol ľudskou chamtivosťou a egoizmom zničený. Aj to sú dôvody, prečo bolo veľké množstvo území pozdĺž Dunaja zaradených do európskej sústavy chránených území Natura 2000.
Je aj našou povinnosťou chrániť hodnoty, ktoré nám boli zachované minulými generáciami.

Kolektív pedagógov, študentov, rodičov a priateľov školy

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, Bratislava