CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
20 november 2015

SADENIE STROMOV

Dňa 20.11.2015, v rámci témy ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY, zrealizovali študenti z kolégia, za pomoci záhradníka p. Gondára a koordinátorov Zelenej školy SSUŠAT, výsadbu osemnástich listnatých a ihličnatých stromčekov.
Areál svojej školy skrášlili tromi cypruštekmi, dvomi tujami, jednou paulowniou a jednou borovicou, pričom ich prišla slovne podporiť aj samotná pani generálna riaditeľka, ktorá bola pôvodcom myšlienky zazelenania okolia školy.
Následne sa presunuli študenti aj s koordinátormi do areálu susedného Domova sociálnych služieb, kde výsadbou troch jaseňov a jedného javora potešili najmä dôchodcov, ktorí podľa slov ich riaditeľky nájdu pod stromami tieň počas letných horúcich dní. Zároveň pani riaditeľka Domova sociálnych služieb vyslovila študentom SSUŠAT a ich pani generálnej riaditeľke Mgr. Viere Zavarčíkovej obrovskú vďaku za túto myšlienku.
A nie nadarmo sa vraví, že najúprimnejšia radosť, je detská radosť, čo mohli študenti SSUŠAT zistiť pri poslednej výsadbe troch cypruštekov, dvoch čerešní, jedného platana a jednej kaliny v areáli Súkromnej materskej školy Brilliant Stars International Kindergarten. Tam ich spolu so svojimi vychovávateľkami privítali s nadšením anglicky hovoriaci škôlkari, ktorí študentom spočiatku nielenže nadšene kývali, ale tí odvážnejší z nich si vzali z pieskoviska svoje mini lopatky a pomáhali študentom vykopať jamy pre stromčeky.
Študenti nielenže vykonali dobrý environmentálny skutok, ale zároveň sa svojou činnosťou zapojili aj do projektu ÚSMEV PRE STROM, ktorý každoročne vyhlasuje spoločnosť SHP Group. Jej cieľom je podnietiť učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, aby aj svojou činnosťou napomáhali k zlepšovaniu nášho životného prostredia zelenšími mestami a chránili tak našu planétu.

Veľká vďaka patrí študentom SSUŠAT, ktorí sa podieľali na výsadbe stromčekov:
1.A - Tereza Dostálová, Karmen Tichá, Martina Frederika Kubáčková
1.B - Tomáš Lipovský, Albert Christoph, Zdenko Buzma, Alexandra Hováthová
2.A - Sofia Vörösová, Laura Melicherová
2.B - Miroslav Papay, Pavla Nevizanská
3.A - Lujza Stopková, Tomáš Motúz, Mário Fábri, Klementína Knezlová
2.PMŠ - Jakub Koričanský