CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
02 september 2014

Rovesnícke vzdelávanie študentov

Počas septembra využili žiaci z kolégia vyučovací predmet BIOLÓGIA na to, aby pod vedením koordinátorky Mgr. Adely Vrbovej zrealizovali rovesnícke vzdelávanie s cieľom prilákať nových študentov z tried 1.A a 1.B. 
Prostredníctvom dataprojektoru premietli prvákom prezentáciu s najdôležitejšími informáciami o programe Zelená škola a jeho fungovaní na našej škole. Zároveň ich informovali o prioritnej téme VODA a tiež o cieľoch a aktivitách z Environmentálneho akčného plánu, súvisiacich s touto témou. 
Prezentáciu doplnili o vlastné skúsenosti a tiež o fotky z rôznych aktivít, ktoré sa dosiaľ zrealizovali. To, že ich rovesnícke vzdelávanie bolo úspešné, dosvedčuje aj vysoký počet prvákov, ktorí sa tento rok prihlásili do kolégia Zelenej školy SSUŠAT.