CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
07 október 2015

Regionálny seminár zelenej školy fotili študenti našej školy

Seminár prebiehal v dvoch miestnostiach a naši študenti FOTOGRAFICKÉHO DIZAJNU rozdelení na dve skupiny fotili priebeh v oboch miestnostiach. V jednej boli školení pedagógovia regionálnou koordinátorkou - Mgr. Janou Martinovou, ktorá ich prostredníctvom workshopov informovala o fungovaní programu Zelenej školy. A v druhej miestnosti, pod vedením manažérky programu - p. Miroslavy Pilárikovej, realizovali žiaci základných škôl rôzne environmentálne aktivity, ktoré ku koncu seminára prezentovali pred pedagógmi.