CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
20 december 2017

Predvianočné čajové posedenie

Kolégium Zelenej školy sa aj v školskom roku 2017/2018 rozhodlo usporiadať predvianočné čajové posedenie, ktorého poslaním je nielen ochutnávka klasických, či sypaných čajov, ale aj umocnenie spolupatričnosti medzi študentmi našej školy. Vzťah k našej planéte bol umocnený najmä faktom, že si žiaci, pedagógovia a nepedagogický zamestnanci priniesli vlastné poháre, aby zabránili produkcii ďalšieho odpadu. Pre tých, ktorí si pohár zabudli boli k dispozícii plastové náhrady, ktoré po ukončení akcie boli zrecyklované. Ďakujeme všetkým zúčastneným za to, že vytvorili úžasnú atmosféru v predvianočný čas a taktiež všetkým, ktorí svojim dobrovoľným príspevkom podporili naše aktivity, aby sme sa takto mohli stretávať čo najviac.