CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
12 máj 2017

Kontrola Zelenej školy

Dňa 12.5.2017 prebehlo záverečné hodnotenie dvojročného cyklu medzinárodného programu Zelená škola s prioritnou témou ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. Hlavná koordinátorka programu ZELENÁ ŠKOLA Bc. Miroslava Piláriková spolu s regionálnym koordinátorom Mgr. Františkom Halásom sa stretli s koordinátormi Zelenej školy SSUŠAT Mgr. Adelou Vrbovou, Mgr. Jánom Mózerom a študentmi - členmi kolégia SSUŠAT. Následne navštívili pani zriaďovateľku a riaditeľku Mgr. Vieru Zavarčíkovú, ktorá je riadiacim pracovníkom kolégia Zelenej školy, kde vyhodnotili prácu našej školy a zosumarizovali jej výsledky. Na konci júna 2017 príde našej škole rozhodnutie, či sme úspešne absolvovali aj tento dvojročný cyklus a obhájili si tak titul ZELENÁ ŠKOLA.