CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
22 september 2022

11. ročník SLOVAK PRESS PHOTO

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

21. septembra 2022 o 17:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave

15.9.2022 Mgr.art. Matúš Zajac

Obrovská gratulácia mojim nominovaným žiakom v rámci medzinárodnej súťaže Slovak Press Photo 2022. Medzinárodná porota vybrala mojich dvoch stredoškolákov Huga Kollára a Mátyáša Szinghoffera zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Bratislave ( terajší 4. ročník fotografického dizajnu ) a môjho dlhoročného žiaka a návštevníka workshopov Michala Babinčáka. 

 

21.9.2022 Mgr. Viera Zavarčíková

Moja tichá radosť na 11.ročníku Slovak Press Photo❤️ kde boli nominovaní naši študenti Matyáš Szighoffer v kategórii Bežný život a Hugo Kollár, ktorý získal najvyššie ocenenie v kategórii Mladý talent roka a druhú cenu Kultúra a umenie za sériu z baletného prostredia 🧡VEĽKÁ VĎAKA výbornému pedagógovi fotografického dizajnu Matúš Zajac, ktorému študenti k meninám urobili veľkú radosť 🌼