NÁVŠTEVA SŠUPAT V SLOBODE ZVIERAT 🧡 Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili prednášky, ktorú viedla p. Jana Liptáková. Za p. zriaďovateľku Mgr. Vieru Zavarčíkovú odovzdali Útulku zvierat sponzorský dar vo výške 200,€. Nasledovalo venčenie psíkov v útulku, aj v jeho okolí. Každý žiak mal možnosť vybrať si svojho psíka a pri spoločne strávenom čase si uvedomiť dôsledky nezodpovedného správania ľudí, ktorí nezvládli starostlivosť o svoje zvieratko. Takýmto spôsobom si žiaci osvojujú vzťah a určitú zodpovednosť k živým tvorom. Na akcii sa zúčastnili aj zástupcovia našej Zelenej školy. - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

NÁVŠTEVA SŠUPAT V SLOBODE ZVIERAT 🧡 Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili prednášky, ktorú viedla p. Jana Liptáková. Za p. zriaďovateľku Mgr. Vieru Zavarčíkovú odovzdali Útulku zvierat sponzorský dar vo výške 200,€. Nasledovalo venčenie psíkov v útulku, aj v jeho okolí. Každý žiak mal možnosť vybrať si svojho psíka a pri spoločne strávenom čase si uvedomiť dôsledky nezodpovedného správania ľudí, ktorí nezvládli starostlivosť o svoje zvieratko. Takýmto spôsobom si žiaci osvojujú vzťah a určitú zodpovednosť k živým tvorom. Na akcii sa zúčastnili aj zástupcovia našej Zelenej školy.

Scroll to top