Naši jubilanti v roku 2017

Mgr. S. Kramariková, Mgr. J. Mózer a Ing. arch. J. Baran oslávili tento školský rok svoje životné jubileum. Jubilantom srdečne gratulujeme a želáme pevné zdravie a veľa lásky od našich študentov 🙂

Scroll to top