Medzinárodná súťaž – Šanca pre Modrý Dunaj

Od roku 2000, Správa Biosférickej rezervácie delty Dunaja v Rumunsku v spolupráci s umeleckou strednou školou každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt plagátu s ekologickou tématikou. Študentka 2. ročníka Pavla Nevizánska vyhrala prvé miesto s prácou Strom života. Študenti 3. ročníka: Ladislav Jambor(Vodná dúha), Richard Sebastian Bohm(Biela) a Monika Vargová(Pod hladinou) získali čestné uznania. Všetkým zúčastneným blahoželáme.

Scroll to top