Matematický klokan 2018 - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Matematický klokan 2018

MATEMATICKÝ KLOKAN je najväčšia žiacka súťaž na svete. V tomto školskom roku sa konala 19. marca 2018 a počet všetkých riešiteľov na Slovensku bolo 67 000. Na našej škole sa so zaujímavými „klokanovskými“ úlohami popasovalo 12 žiakov. Súťažili v dvoch kategóriách: Kadet O12 (1. a 2. ročník) – 7 žiakov a Junior O34 (3. a 4. ročník) – 5 žiakov. Najúspešnejšími vo svojej kategórii boli: Lucia Krútelová, 2. A – zaradila sa medzi 2% najúspešnejších riešiteľov SR Annamária Hubertová 1. A – zaradila sa medzi 6 % najúspešnejších v SR Viktória Voržáková 1. A - umiestnila sa medzi 10 % najúspešnejšími v SR Lucia Krútelová získala súčasne titul ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN a vecnú cenu za najlepšie umiestnenie. Všetkým úspešným súťažiacim gratulujeme!

Scroll to top