MAĽOVANIE POHÁROV - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

MAĽOVANIE POHÁROV

V priebehu októbra dostal každý žiak našej školy sklený pohár, ktorý so mohol ľubovoľne omaľovať na predmetoch VÝTVARNÁ PRÍPRAVA, FIGURÁLNE KRESLENIE a MODELOVANIE. 
Ručne omaľované poháre budú žiakom slúžiť na zvýšenie pitia vody z vodovodu, čo je jedným z cieľov nášho Environmentálneho akčného plánu, 
Veľká vďaka patrí v prvom rade našej generálnej pani riaditeľke, Mgr. Viere Zavarčíkovej, ktorá finančne podporila kúpu pohárov a farieb na sklo, a taktiež aj pedagógom, ktorí pomohli koordinovať maľovanie pohárov na svojich vyučovacích predmetoch. 

Scroll to top