Kontrola maturitných prác AT

Ďalšia kontrola maturitných prác z animovanej tvorby s hodnotiacou komisiou animátorov a odborníkov z praxe sa konala dňa 6.3.2019

Scroll to top