Slider
Kontaktné údaje – SŠUPAT

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, Bratislava 851 01

IČO: 36 06 82 84 DIČ: 20 21 56 05 63
Kód školy: 036 068 284
www.uat.sk | uat@uat.sk
02 / 624 116 68 | 02 / 625 243 12 | 0902 901 910
PR manager – 0904 116 683
Športová hala – 0902 839 376

Športová hala SSUŠAT
0902 839 376

AFTaM 
AKADÉMIA FILMOVEJ TVORBY A MULTIMÉDIÍ
0902 901 910