Každý obhajujúci študent musí byť pripnutý 30 minút pred termínom svojej odpovede
na Discorde. Najprv sa ukáže jeho záverečná práca a pri druhom opakovaní od začiatku,
bude hovoriť svoju pripravenú obhajobu. Po nej chvíľu počká na prípadné otázky.
Sledujte priebeh online vysielania, tak , aby nevznikali zbytočné časové straty.

Deň 1

Deň 2

Deň 3