Jarné upratovanie v okolí školy

V rámci výchovy a vzdelávania sa študenti každoročne zapájajú do zbierania odpadov v areáli školy, čím prispievajú ku skrášľovaniu a zveľaďovaniu prostredia, v ktorom trávia väčšinu času. 

Scroll to top