Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 2. marca 2017. Zúčastnili sa ho piati študenti I. – III. ročníka. Sily si zmerali v prednese básnických i prozaických textov. Porota si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla o nasledovných umiestneniach:

POÉZIA:
1. miesto - Natália Sklářová (II.B)
2. miesto - Daniel Artur Michalica (III.B)
3. miesto - Laura Melicherová (III.A)

PRÓZA:
1 . miesto - Mária Dobrovodská (I.A)
2. miesto - Ema Kraščeničová (I.A)

Scroll to top