Hviezdoslavov Kubín obvodné kolo

Obvodné kolo recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa uskutočnilo 22.marca 2017 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Z bratislavských stredných škôl sa ho zúčastnilo 7 študentov v kategórii POÉZIA a 7 študentov v kategórii PRÓZA. Z našej školy sa obvodného kola zúčastnili až piati študenti a pri vyhlásení výsledkov pani porotkyňa s pochvalou skonštatovala, že SSUŠAT prevzala nielen všetky diplomy, ale aj prvé miesta v oboch kategóriách. Naši študenti Mária Dobrovodská a Daniel Arthur Michalica dokonca postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. apríla v Modre.

Umiestnenia v kategórii PRÓZA:
Mária Dobrovodská, I.A - 1. miesto s postupom do krajského kola
Ema Kraščeničová, I.A - 3. miesto

Umiestnenia v kategórii POÉZIA:
Daniel Artur Michalica, III.B - 1. miesto s postupom do krajského kola
Natália Sklářová, II.B - 3. miesto
Laura Melicherová, III.A – čestné uznanie

Scroll to top