8639 Q Grafika vizuálnych komunikácií – Vyššie odborné štúdium

Slider

Odborný profil absolventa

Absolventi ovládajú prácu s grafickými softvérmi Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Adobe After Effects a pod. Súčasťou ich nadobudnutých schopností je aj profesionálna prezentácia realizovaných návrhov a obhajoba zvolených riešení. Sú pripravení navrhnúť, riešiť a technicky realizovať úlohy, ktoré súčasná prax grafiky vizuálnych komunikácií prináša. Sú schopní navrhovať grafický dizajn v spojení s interiérom architektúry, priestorové prvky v exteriéri, informačno-orientačnú grafiku a 3D systémy v mestskom aj prírodnom prostredí.