Práce – filmy(2016)

Genius Loci

Paulína Ščepková
Cygnus

Lucia Sokolová
Amen

Daniel Arthur Michalica
SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika
festival animovaného filmu festival animovanej tvorby festival animovaného filmu

Harry

Maximilián Mravčár, Eva Klešiová

Journey of the film

Valér Futej

Plasmodia

Miroslav Bača

Škola pre mimor. nadané deti a gym., Teplická 7, Bratislava, Slovenská rebuplika SSUŠ Filmová, Petzvalova 2, Košice, Slovenská rebuplika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika
festival animovaného filmu festival animovaného filmu festival animovaného filmu

The Filth
Špina
Gregor Grega
The Forest
Lesná Odysea
Matúš Kováčik
Tma
The Darkness
Samuel Fulec
SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika SSSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika
festival animovanej tvorby festival animovaného filmu festival animovanej tvorby