Galéria UAT 2

GALÉRIA UAT 2

Novým medzníkom našej školy sa stáva projekt Galéria UAT 2, ktorá sa nachádza na Mariánskej 7, v Bratislave, Staré mesto, jej priestor bude slúžiť na nekomerčnú prezentáciu prác žiakov našej školy. Zároveň bude využívaná aj na účely vyučovania, aj ako základňa skupín žiakov pre prácu v teréne – kreslenie, maľovanie, fotenie, filmovanie… v Starom meste – priestor, v ktorom môže učiteľ povedať intro k danej problematike, prezentovať ukážky… napr. aj z dejín výtvarnej kultúry.

Postupne sa divák bude mať možnosť zoznámiť s činnosťou všetkých piatich študijných odborov SŠUPAT –  Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn a Obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih. Galéria UAT sa stáva po ANIMOFESTE, medzinárodnom festivale animovaných filmov stredných škôl,  ďalším priestorom konfrontácie stredoškolskej mládeže.

Galéria by mala byť ďalším mostom komunikácie SŠUPAT s verejnosťou prostredníctvom žiackych prác. Žiaci vo svojich výstavách budú reflektovať aj na celospoločensky dôležité otázky ekológie, ich vzťah k Bratislave a iné pálčivé témy súčasnosti…

Priestory Galérie UAT 2 nebudú využívané len na výstavné účely, ale bude v nich prebiehať aj vyučovanie teoretických, odborných a praktických predmetov. Tým, že je galéria v Starom meste s historickými pamiatkami, toto podnecujúce prostredie budú môcť študenti využívať aj na fotografovanie, filmovanie alebo kreslenie v okolí, napríklad v krásnej Medickej záhrade… Perspektívne chce Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby rozšíriť Galériu UAT o Galériu UAT2, Galériu UAT3 a tieto učebné priestory interiéru a exteriéru by, ako predĺžená ruka SŠUPAT, vytvorili ďalšie podnecujúce prostredie na jej kvalitnú výuku.

Vernisáž Galérie UAT 2 prvej výstavy sa uskutočnilo 5.9.2020 „Na začiatku sú kresba a maľba“, kde budú prezentované práce z odborných predmetov (figurálna kresba, výtvarná príprava, výtvarný ateliér, animované filmy, filmy z dielne obrazovej a zvukovej tvorby a odevného dizajnu), ktoré sú súčasťou obsahu všetkých študijných odborov SŠUPAT a ich výtvarných predmetov…

 

ROZVRH  HODÍN  GALERIJNÉHO  VYUČOVANIA