Galéria UAT

GALÉRIA UAT

Novým medzníkom našej školy sa stáva projekt Galéria UAT, ktorá sa nachádza na Mariánskej 8, v Bratislave, Staré mesto, jej priestor bude slúžiť na nekomerčnú prezentáciu prác žiakov našej školy. Zároveň bude využívaná aj na účely vyučovania, aj ako základňa skupín žiakov pre prácu v teréne – kreslenie, maľovanie, fotenie, filmovanie… v Starom meste – priestor, v ktorom môže učiteľ povedať intro k danej problematike, prezentovať ukážky… napr. aj z dejín výtvarnej kultúry.

Postupne sa divák bude mať možnosť zoznámiť s činnosťou všetkých piatich študijných odborov SŠUPAT –  Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn a Obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih. Galéria UAT sa stáva po ANIMOFESTE, medzinárodnom festivale animovaných filmov stredných škôl,  ďalším priestorom konfrontácie stredoškolskej mládeže.

Galéria by mala byť ďalším mostom komunikácie SŠUPAT s verejnosťou prostredníctvom žiackych prác. Žiaci vo svojich výstavách budú reflektovať aj na celospoločensky dôležité otázky ekológie, ich vzťah k Bratislave a iné pálčivé témy súčasnosti…

Priestory Galérie UAT nebudú využívané len na výstavné účely, ale bude v nich prebiehať aj vyučovanie teoretických, odborných a praktických predmetov. Tým, že je galéria v Starom meste s historickými pamiatkami, toto podnecujúce prostredie budú môcť študenti využívať aj na fotografovanie, filmovanie alebo kreslenie v okolí, napríklad v krásnej Medickej záhrade… Perspektívne chce Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby rozšíriť Galériu UAT o Galériu UAT2, Galériu UAT3 a tieto učebné priestory interiéru a exteriéru by, ako predĺžená ruka SŠUPAT, vytvorili ďalšie podnecujúce prostredie na jej kvalitnú výuku.

Galéria UAT bude otvorená od 24.2.2020 každý deň v čase od 13,00 do 18,00.

Vernisáž Galérie UAT prvej výstavy sa uskutoční 27.2.2020 „Na začiatku sú kresba a maľba“, kde budú prezentované práce z odborných predmetov (figurálna kresba, výtvarná príprava, výtvarný ateliér, animované filmy, filmy z dielne obrazovej a zvukovej tvorby a odevného dizajnu), ktoré sú súčasťou obsahu všetkých študijných odborov SŠUPAT a ich výtvarných predmetov…

 

Program na rok 2020

Február

Na začiatku sú kresba a maľba

Figurálne kreslenie, výtvarná príprava, výtvarný ateliér – predmety, ktoré vytvárajú základ tvorby vo všetkých odboroch. Prezentácia výtvarných prác v klasickej podobe, maľba, kresba, grafika…

Marec

Kniha, písmo, grafika
Kniha, ako premostenie k rozmanitým oblastiam tvorby grafického dizajnu.
Plošné a priestorové práce z grafického dizajnu.

Apríl

Zem sa smeje, Zem plače
Naša škola  a jej dlhoročné ekologické smerovanie v prácach žiakov.
Plošné, priestorové a digitálne výstupy s ekologickou tematikou.

Máj

Láska a tvorba
Pohľad študentov všetkých ročníkov SŠUPAT na súčasné dianie v spoločnosti.
Študijné odbory – animovaná a filmová tvorba, fotografický a odevný dizajn.
Plošné, priestorové a digitálne výstupy aj s ekologickou tematikou.

Jún

Maturitou sa začína…
Prezentácia maturitných prác vo všetkých študijných odboroch našich absolventov.
Plošné, priestorové a digitálne výstupy aj s ekologickou tematikou.

Júl

Pozor, robí sa film
Animovaná a filmová tvorba – pracovné  postupy, špecifikácie…
Víťazné práce z 15. ročníka Animofest 2020
Storyboard, priestorové a digitálne výstupy…

August

Na vlnách fantázie
O umení nevážne a veselo. Snívaj, keď sa dá…
Výstupy ročníkových prác zo všetkých študijných odborov.
Plošné, priestorové a digitálne výstupy aj s ekologickou tematikou.

September

Šuchot šiat
Tvorba šiat a čo tomu predchádza. Rôznorodá tvorba najmä z recyklovaného materiálu nášho odevného dizajnu.
Plošné, priestorové výstupy, digitálna prezentácia z módnej prehliadky z Animofestu aj s ekologickou tematikou.

Október

Učiteľ je umelec
Predstavenie odborných pedagógov našej školy v ich dielach.
Plošné, priestorové a digitálne výstupy aj s ekologickou tematikou.

November

Príbeh fotografie
Zastavenie sa v čase a priestore s našimi žiakmi fotografického dizajnu.
Analógové a digitálne výstupy aj s ekologickou tematikou.

December

Interakcia s divákmi
Návštevníci galérie hlasujú, ktoré diela chcú ešte raz vidieť v decembri.
Retrospektíva vytvorená návštevníkmi.
Ponuka prezentačných materiálov z výtvarných prác SŠUPAT.
Kalendár Animofest 2021.

ROZVRH  HODÍN  GALERIJNÉHO  VYUČOVANIA