Galéria UAT

TVORBA V ČASE KORONY…

V piatok 17.7.2020 naša škola SŠUP animovanej tvorby otvorila v priestoroch školskej Galérie UAT druhú výstavu žiackych prác s názvom: „Covid – 19 v očiach žiakov SŠUPAT“. Aké sú práce, ktoré sú v galérii vystavené? Sú iné? Vidno v nich prežitok COVID – 19? Sú iné a aj nie. Možno sú niektoré práce expresívnejšie. Mnohé práce sú ponorené do štrukturácie, akási obdoba horror vacui (štrukturácia je však bežnou metódou vo výuke výtvarných predmetov…), niektoré zohľadňujú tematické plány príslušných študijných odborov. Čím sú inšie? Inšie sú samotou študentov, bez bezprostredného kontaktu so spolužiakmi a učiteľmi. Samotou tak častou v umeleckom procese umelca, ale nie vo vzdelávaní žiaka. Keďže sme škola, ktorá kladie veľký dôraz na najnovšie hardvérové a softvérové vybavenie používané pri vzdelávaní študentov, našim študentom nerobilo akékoľvek problémy takmer ihneď po nástupe dištančného vzdelávania využívať všetky dostupné prostriedky internetovej komunikácie. Akousi prekážkou bola väčšia verbalizácia edukačného procesu, ktorý je v odborných predmetoch takmer výlučne orientovaný na vizuálnu oblasť. Sú inšie, sú stále tie isté….. veď príďte do priestorov Galérie UAT na Mariánskej 8, v Bratislave a môžete sami pocítiť, či na Vás dýchne obdobie pandémie COVID – 19.

Bratislava, 20.7. 2020
Mgr. Ján Mózer
riaditeľ SŠUPAT

Galéria UAT, Mariánska 8, Bratislava Po – Ne 13 00 – 18 00. Všetky otázky a podnety prosím posielajte na adresu uat@uat.sk Výstava bude do 22.10.2020.