Figurama

Študentky našej školy sa zúčastnili workshopu figurálnej kresby Figurama v Banskej Bystrici, v Akadémií výtvarných umení, pod vedením odborného pedagóga Borisa Jirku.

Scroll to top