CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

UAT Film

8. ročník
15 jún 2023
Medzinárodná súťaž filmov stredných škôl
UAT Film vznikla z dôvodu konfrontácie maturantov našej školy so študentmi ostatných škôl na Slovensku a vo svete. Prezentácia študentských prác na UAT Film, slovenských aj zahraničných, dáva našim študentom spätnú väzbu, ktorá je pre ich rozvoj a  tvorbu nevyhnutná. Našou snahou je vytvoriť a ďalej rozvíjať súťaž filmového dizajnu na Slovensku a prispieť tak k rozvoju talentov aj v tejto vekovej kategórii.
1st prize
300 EUR
2st prize
200 EUR
3rd prize
100 EUR
Zvláštna cena poroty
Čestné uznanie

Podmienky súťaže

Termín konania: 15. 6. 2023
Termín odovzdania prác: Do 29. mája 2023
Miesto konania: Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Festivalu sa môžu zúčastniť filmy:

 • Vytvorené študentmi stredných škôl, resp. k nim ekvivalentných škôl v rámci siete školských zariadení jednotlivých krajín sveta (v prípade zahraničných filmov), vo veku od 14 do 22 rokov
 • Vyrobené po 1. januári 2022
 • S minimálnou dĺžkou 1 minúta
 • V dobrom technickom stave a vo formátoch M-PEG 4, MOV., H264 či iný HD formát

Ako sa prihlásiť:

 • Filmy spolu s prihláškami a prílohami posielajte prostredníctvom linku k stiahnutiu z internetového úložiska (doporučujeme: wetransfer.com, uschovna.sk, ulozto.sk) na e-mailovú adresu: pr@uat.sk. Online prihláška je k dispozícii tu.
 • Spolu s riadne vyplnenou prihláškou je potrebné elektronicky zaslať:
  • Fotografiu tvorcu
  • Fotografiu z filmu
  • Krátku charakteristiku filmu v slovenskom a v anglickom jazyku
 • Organizátor neakceptuje filmy, ktoré boli prihlásené na minulé ročníky festivalu.
 • Jeden prihlasovateľ môže prihlásiť viacero filmov, každý na samostatnej prihláške.
 • Účasť na festivale je bezplatná

Riaditeľka festivalu: Viera Zavarčíková
Predseda poroty: Jaroslav Baran
Členovia poroty: Karol Holubčík, Ľudmila Pavolová, Ján Mózer, Štefan Martaus, Štefan Kováčik, Matúš Zajac, Sonia Gallo

 

UAT FILM 2023