CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

UAT Fashion

10. ročník
15 jún 2023
Medzinárodná súťaž odevného dizajnu stredných škôl
UAT Fashion vznikla z dôvodu konfrontácie maturantov našej školy so študentmi ostatných škôl na Slovensku a vo svete. Prezentácia študentských prác na UAT Fashion, slovenských aj zahraničných, dáva našim študentom spätnú väzbu, ktorá je pre ich rozvoj a  tvorbu nevyhnutná. Našou snahou je vytvoriť a ďalej rozvíjať súťaž fotografického dizajnu na Slovensku a prispieť tak k rozvoju talentov aj v tejto vekovej kategórii.
1st prize
300 eur
2st prize
200 eur
3rd prize
100 eur
Čestné uznanie

Podmienky súťaže

Termín konania: 15. 6. 2023
Termín odovzdania prác: Do 29. mája 2023
Miesto konania: Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Do súťaže budú zaradené odevy ktoré:

 • sú vytvorené študentmi stredných škôl, resp. k nim ekvivalentných škôl v rámci siete školských zariadení jednotlivých krajín sveta (v prípade zahraničných účastníkov)
 • boli po prvýkrát vytvorené alebo odovzdané do užívania najneskôr dva roky pred vyhlásením súťaže
 • autorským právom vlastní prihlasovateľ
 • sú prihlásené do jednej z nižšie uvedených kategórii:
  • Historický kostým  - bez obmedzenia období; podmienkou je dodržanie konštrukcie historického strihu a technológie (napr. použitie podšívky)
  • Voľná tvorba - konfekcia
  • "Haute couture", divadelný kostým, alternatívna tvorba (netextilný materiál, plasty, papier, recyklované materiály,...)

Ako sa prihlásiť:

 • Práce spolu s prihláškami posielajte na adresu: SŠUP animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
 • Online prihláška je k dispozícii tu
 • Jeden prihlasovateľ môže prihlásiť viacero, každý na samostatnej prihláške
 • Účasť na prehliadke je bezplatná

Odborná porota:

 • Mgr. Ján Mózer
 • Mgr. art. Daniela Schredlová
 • Mgr.art. Erika Daxnerová

   

UAT FASHION 2023