CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

UAT Graphic

14. ročník
15 jún 2023
Medzinárodná súťaž grafického dizajnu stredných škôl
UAT Graphic vznikol z dôvodu konfrontácie maturantov našej školy so študentmi ostatných škôl na Slovensku a vo svete. Prezentácia študentských prác na UAT Graphic, slovenských aj zahraničných, dáva našim študentom spätnú väzbu, ktorá je pre ich rozvoj a  tvorbu nevyhnutná. Našou snahou je vytvoriť a ďalej rozvíjať súťaž grafického dizajnu na Slovensku a prispieť tak k rozvoju talentov aj v tejto vekovej kategórii.
1st prize
300 eur
2st prize
200 eur
3rd prize
100 eur
Čestné uznanie

Podmienky súťaže

Termín konania: 15. 6. 2023
Termín odovzdania prác: Do 29. mája 2023
Miesto konania: Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Do súťaže budú zaradené grafické práce: 

 • ktorých autorské práva vlastní prihlasovateľ
 • sú prihlásené do jednej z nižšie uvedených kategórii:
  • Logo – voľná téma (spracovanie 2D, 3D)
  • Informačný systém budovy, firmy, inštitúcie (piktogramy, vizualizácie...)
  • Publikácie (kniha, časopis, katalóg...)
  • Produktový dizajn (etikety, obaly...)
  • Plagát – voľná téma (formát max. A2)
  • Webova stránka – voľná téma (grafické riešenie, flash spracovanie, ...)
  • Návrh dizajn manuálu firmy

Ako sa prihlásiť:

 • Filmy spolu s prihláškami a prílohami posielajte prostredníctvom linku k stiahnutiu z internetového úložiska (doporučujeme: wetransfer.com, uschovna.sk, ulozto.sk) na e-mailovú adresu: pr@uat.sk. Online prihláška je k dispozícii tu.
 • Každý súťažiaci môže poslať maximálne 3 práce, a to vo formáte PDF

Odborná porota:

 • Mgr. Ján Mózer
 • Mgr. Monika Prokšová
 • Mgr. Veronika Mateová

UAT GRAPHIC 2023