EXPERT Geniality Show 2016

Išlo o vyhodnotenie súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa konala na našej škole 1. 12. 2016. Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém:
- Dejiny, udalosti, umenie 
- Svetobežník 
- Mozgolamy 
- Do you speak English? 
- Góly, body, sekundy 
Tento rok sa do tejto súťaže zapojilo 9384 súťažiacich zo 435 škôl z celého Slovenska! Z našej školy sa súťaže zúčastnili nasledujúci študenti:

- Lucia Krútelová z 1.A súťažila v téme Do you speak English?, v ktorej sa umiestnila na 3. mieste a v téme Mozgolamy, v ktorej sa umiestnila na 33. mieste. Celkovo sa v súťaži umiestnila na 17. mieste ( v rámci celého Slovenska)

- Imrich Kútik z 3. A súťažil v téme Svetobežník, v ktorej sa umiestnil na 36. mieste a v téme Dejiny, udalosti, umenie, v ktorej sa umiestnil na 64. mieste. Celkovo sa v súťaži umiestnil na 88. mieste.

- Denis Studenič z 3.B (odovzdávania diplomov sa nezúčastnil, lebo v tom čase nebol v škole), súťažil v téme Svetobežník, v ktorej sa umiestnil na 42. mieste a v téme Dejiny, udalosti, umenie, v ktorej sa umiestnil na 115. mieste. Celkovo sa v súťaži umiestnil na 125. mieste.

Scroll to top