UAT Photo 2019

1nd place
‘Separation’
Barbora Dekrétová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovakia
2nd place
‘Difference’
Patrícia Falbová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovakia
3rd place
‘Individuality’
Andrej Ištok
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovakia

Specia Jury prize
‘Weird fishers’
Nina Fialová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovakia
Honorable mention
‘Luminografia ‘
Karin Kurucová
SSUŠ Dizajnu, Nitra
Košice, Slovakia
Honorable mention
‘Smoker’
Dominika Bednáriková
Súkromná stredná umelecká škola
Zvolen, Slovakia

Honorable mention
Connection

ANNAMÁRIA JELÍNKOVÁ
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovakia