UAT Graphic 2017

1.Miesto 
informačný systém

PATRIK MARYNIAK
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika

2.Miesto 
autorské vydanie textov

MARYSIA MAJEWSKA
Poľsko

3.Miesto 
interaktívny plagát, obalový dizajn „Motýliky“

Marcela Záchenská
Súkromná stredná umelecká škola
Zvolen, Slovenská republika


Čestné uznanie 
logo

BLAHUŠIAKOVÁ BARBORA
Súkromná spojená škola
Martin, Slovenská republika

Čestné uznanie 
Reklamná kampaň

BÍROVÁ PETRA
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Nitra, Slovenská republika

Čestné uznanie 
závesný kalendár

BÁLINTOVÁ VIKTÓRIA 
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika


Čestné uznanie 
informačný systém

GUBRICA ADRIÁN
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika

Čestné uznanie 
vegánsky časopis o jedle

PISOŇOVÁ DOMINIKA
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika

Čestné uznanie 
bibliofilská kniha

KMEŤ KRISTIÁNý
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika