UAT Film 2018

1.Miesto
Zlaté ruky
Valér Futej 

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice, Slovenská republika

2.Miesto
Mia and Leslie
Adam Janata

Středná odborná škola multimediální a propagační tvorby, Praha 4, Česká Republika

3.Miesto
Znovu
Tomáš Biely

Súkromná stredná umelecká škola
Zvolen, Slovenská republika


Čestné uznanie
Krok
Daniel Arthur Michalica
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika

Čestné uznanie
EX
Lucia Sokolová
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika

Čestné uznanie
Nočné mesto
Marek Brinzík
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika