Slider
Contact – SŠUPAT

Súkromná škola umeleckého priemyslu
animovanej tvorby

Vlastenecké námestie 1, Bratislava 851 01

IČO: 36 06 82 84 | DIČ: 20 21 56 05 63
www.uat.sk | uat@uat.sk
02 / 624 116 68 | 02 / 625 243 12
0902 901 910
Sports hall – 0902 839 376

UAT gallery – 0904 116 683

AFTaM 
AKADÉMIA FILMOVEJ TVORBY A MULTIMÉDIÍ
0902 901 910

Virtual presentation