Aptitude tests

 

 

HARMONOGRAM TALENTOVÝCH SKÚŠOK
pre 4-ročné študijné odbory

KÓD ŠKOLY: 036 068 284
Stiahni prihlášku

Talentové skúšky

9,00 – 9,30 Registrácia
9,30 – 11,00 Kresba zátišia podľa zostavenej predlohy
11,00 – 12,30 Kresba portrétu podľa živého modelu
12,30 – 13,00 Obedová prestávka
13,00 – 15,00 Voľná téma podľa vybraného študijného odboru
Skúška pozostáva: kresba zátišia, portrét, voľná téma
Voľná téma: 8259 M Animovaná tvorba – obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
8296 M Grafický dizajn – výtvarné riešenie: iniciály vlastného mena, téma zameraná na grafické a priestorové myslenie
8297 M Fotografický dizajn – plastický reliéf z vystrihovaného papiera
8298 M Odevný dizajn – návrhy šiat alebo kostýmu podľa zadanej témy
8294 M 01 Obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih – obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
Domáce práce: kresba, maľba, fotografia, film (CD, DVD,…), minimálne 20 domácich prác
Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentovej skúšky
Informácie: tel: 02/6241 1668
fax: 02/6252 4313
www.uat.sk
uat@uat.sk
Školné: 150 EUR/mesiac
Zápisné: 250 EUR/ platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
Poplatok za talentovky: 20,- € (Žiaci, ktorí sa zúčastnili talentových skúšok v riadnom termíne a neboli prijatí, majú náhradné talentové skúšky zadarmo.)
Účastník talentových skúšok môže získať zo štyroch horeuvedených disciplín max. 80 bodov, tzn. 1 disciplína – max. 20 bodov. Na úspešné zloženie talentovej skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov.

 

Naša škola poskytuje nadaným študentom hlavne z detských domovov a zo sociálne slabších rodín, ktorí si štúdium preukázateľne dovoliť nemôžu, možnosť absolvovať štúdium bezplatne.

Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže – SOŠ technická (Vranovská 2,Vranovská 4), Školský internát Račianska 80, SOŠ polygrafická (Račianska 190) a súkromný Domov mládeže Krupa DM (Pekná cesta 4). Žiadosť o ubytovanie si podávajú žiaci priamo na vybraný domov mládeže.

Internát na Peknej ceste – možnosť ubytovania v školskom roku 2019/2020.
Informácie o ubytovacom zariadení
Žiadosť o prijatie na internát na Peknej ceste