REPORTÁŽ O ŠKOLE TV MARKÍZA

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa mení názov školy na : “Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby” s účinnosťou od 1.9.2019

17. 6. 2021 o 10,00 – SLÁVNOSTNÉ VYRAĎOVANIE ABSOLVENTOV !!!
17. 6. 2021 o 10,00 – SLÁVNOSTNÉ VYRAĎOVANIE ABSOLVENTOV !!!
ADMISSIONS AT OUR SCHOOL ARE IMPLEMENTED IN AN INDIVIDUAL FORM -Each student sends to the school address filled in APPLICATION, we will express our opinion by post and e-mail
SCHOOL YEAR 2021/2022 WE OPEN ON 2ND SEPTEMBER 2021
ŠK.ROK 2021/2022 OTVÁRAME 2.SEPTEMBRA 2021
PRIJÍMACIE POHOVORY NA NAŠEJ ŠKOLE SA
REALIZUJÚ INDIVIDUÁLNOU FORMOU-každý
študent pošle na adresu školy vyplnenú
PRIHLÁŠKU, obratom sa mu vyjadríme poštou a mailom

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa mení názov školy na : “Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby”s účinnosťou od 1.9.2019

Galéria UAT

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa mení názov školy na : “Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby” s účinnosťou od 1.9.2019

Slider
Private secondary art school of animation
The Green school of the 3rd millennium

 

Fields of study

“I’ve always been fascinated by the movement of the human body in space. I always wanted to make the teaching process more fun and intuitive and was full of optimism and excitement at the thought of combining classic and computer animation, at the thought of merging the artistic and the technical into one; a harmony of technology and art. Graphic design, photography, fashion design and film making soon followed. Alone we come into to this world and we depart it in the same fashion. We are the masters of our time. We chase the light.”


Viera Zavarčíková
CEO and founder

 
After highschool?