EKOTOPFILM 2016 – WORKSHOP

Dňa 18.05. 2016 sa študenti SSUŠAT odboru Animovaná tvorba zúčastnili workshopu s anglickým filmovým a divadelným režisérom Alexom Dowerom, ktorý sa venuje cez umeleckú tvorbu ľudskému rozvoju. Počas workshopu viedol študentov animácie a prostredníctvom hry, filmu, divadla chcel im pomôcť nájsť skrytý potenciál človeka. Na konkrétnych prípadoch sa im snažil priblížiť ako využívať svoje emócie a skúsenosti pri tvorbe postáv vo filmoch. Študenti prostredníctvom jednotlivých cvičení a aktivít na predstavivosť sa učili porozumieť ako formovať charaktery postáv, ako reagovať pred publikom a prezentovať seba ako osobnosť. Študenti odchádzali z workshopu plní nadšenia a zážitkov.

Scroll to top