Deň otvorených dverí 2015

Dňa 2. decembra sa na pôde našej školy uskutočnil ďalší Deň otvorených dverí , kedy sme mohli v priestoroch školy privítať a zaujať našich budúcich študentov. Okrem toho, že si mohli prezrieť naše učebne, techniku, mohli vidieť aj študentov priamo „v akcii“. Medzi najväčšie „ťaháky“ tohto dňa patrila prednáška našej absolventky Mgr. Kataríny Krivosudskej. O úspechu dňa, na ktorom sa podieľal každý člen školy svedčia aj záznamy v našej knihe návštev. Veľké ďakujeme patrí aj našim študentom, ktorí sa v tento deň ujali funkcie sprievodcov. Veríme, že aj vďaka tejto akcii privítame 23. marca 2016 veľa uchádzačov na talentových skúškach.

Scroll to top