Deň otvorených dverí 2014

Dňa 2. decembra sa na pôde našej školy uskutočnil ďalší Deň otvorených dverí , kedy sme mohli v priestoroch školy privítať a zaujať našich budúcich študentov. Okrem toho, že si mohli prezrieť naše učebne, techniku, mohli vidieť aj študentov priamo „v akcii“. Medzi najväčšie „ťaháky“ tohto dňa patrila prednáška nášho bývalého žiaka, absolventa VŠMU Tomáša Danaya na tému – "Študentské roky verzus realita a moje skúsenosti s tvorbou animovaného filmu v konfrontácii so svetovou tvorbou na festivale v Mníchove", ako aj prednáška Ing. arch. Jaroslava Barana, animátora a režiséra na tému – "Realizácia animovaného filmu v súčasnosti a možnosti jeho uplatnenia". O úspechu dňa, na ktorom sa podieľal každý člen školy svedčia aj záznamy v našej knihe návštev. Veľké ďakujeme patrí aj našim študentom, ktorí sa v tento deň ujali funkcie sprievodcov. Veríme, že aj vďaka tejto akcii privítame 27. marca 2015 veľa uchádzačov na talentových skúškach.

Scroll to top