Deň otvorených dverí 2013

Dňa 5. decembra sa na pôde našej školy uskutočnil dlho očakávaný Deň otvorených dverí , kedy sme mohli v priestoroch školy privítať a zaujať našich budúcich študentov. Okrem toho, že si mohli prezrieť naše učebne, techniku, mohli vidieť aj študentov priamo „v akcii“. Medzi najväčšie „ťaháky“ tohto dňa patrila účasť nášho bývalého študenta, Jakuba Kronera, ktorý s návštevníkmi absolvoval prednášku a besedu na tému „Študentské roky verzus realita a moje skúsenosti s tvorbou hraného filmu“. Ďalším prednášajúcim bol Jaroslav Baran, celosvetovo uznávaný režisér animovaných filmov, ktorý prednášal na tému „Realizácia animovaného filmu v súčasnosti a možnosti jeho uplatnenia“.
Priebeh tohto, pre nás výnimočného dňa mapovala TV Bratislava, ktorej chceme touto cestou poďakovať za účasť. Dúfame, že sa z toho stane tradícia.
O úspechu dňa, na ktorom sa podieľal každý člen školy svedčia aj záznamy v našej knihe návštev (viac ako 130 návštevníkov). Veľké ďakujeme patrí aj našim študentom, ktorí sa v tento deň ujali funkcie sprievodcov. Veríme, že aj vďaka tejto akcii privítame 25. marca 2014 veľa uchádzačov na talentových skúškach.

Scroll to top