Deň Európy - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Deň Európy

Študenti SSUŠ animovanej tvorby dňa 09.05. 2018 v rámci Dňa Európy 2018 navštívili podujatie, ktoré sa konalo na Hlavnom námestí v Bratislave. Podujatia sa zúčastnili všetci žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov v sprievode pedagógov. Akcia bola zameraná na reprezentáciu krajín Európskej únie a zameriavala sa na súčasné problémy vo vzťahu k nášmu životnému prostrediu.

Scroll to top