Cirkulátor - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Cirkulátor

Študenti SSUŠAT v súťaži CIRKULÁTOR získali v uvedenej kategórii na foto, všetky hlavné ceny, najviac sme dostali za Logo/značka a 1. miesto za Reklamný dizajn. Víťazom gratulujeme
www.cirkulator.eu

Scroll to top