2019/2020 Archives - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Otvorenie Galérie UAT

27.2. 2020 bola slávnostne otvorená prvá výstava v Galérii UAT. Výstava Na začiatku sú kresba a maľba je zameraná na práce vznikajúce na hodinách predmetov figurálne kreslenie, výtvarná príprava a výtvarný ateliér. Počas týchto hodín sa žiaci učia anatómiu, perspektívu , náuku o farbách a mnohé iné zručnosti, ktoré naplno využijú vo svojich hlavných...

záchrana mačičiek, pomoc, adopcie

ĎAKUJEME Súkromnej škole umeleckého priemyslu a animovanej tvorby v Bratislave UAT za opätovné preplatenie jednej z našich veterinárnych faktúr. Táto škola je Zelenou školou. Titul získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom je zvýšiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie...

Scroll to top