Výchovný koncert „Piesňou proti kyberšikane“

Aj takto by sa dal nazvať výchovný koncert, ktorého sa zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka SSUŠAT v Aule STU na Vazovovej ulici 15.11.2018. Problematika kyberšikany nie je generácii, ktorá sa „narodila s mobilom v ruke“ cudzia. A myšlienka spojiť príjemné s užitočným je dobrou metódou, ako nenásilnou formou upozorňovať na súčasné problémy mladých....

Erasmus 2018

Štyri študentky našej školy s pedagógom, Katkou Lazarovou, absolvujú mesačnú stáž v rámci EÚ na lotyšskej umeleckej škole Nationala Makslu Viduskola, kde sa venujú veľkoformátovej fotografii. Želáme im veľa úspechov a šťastný návrat na Alma mater. ...

Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO

07.10.2018 sa konal Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO. Príhovor pani riaditeľky ZOO sa konal pri výbehu medveďa hnedého, ktorý po vlkoch sa stal predmetom nového projektu na nový výbeh. Mali sme možnosť viesť aj diskusiu ohľadom sponzorstva našej školy a aktivitách na zlepšenie situácie zvierat v ZOO, ktoré u nás rozvíjame u študentov v...

Scroll to top