2018/2019 - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Vernisáž Odpad/dopad

Vernisáž našej Zelenej školy "Odpad/dopad" v CCCentre Bratislava Petržalka, ktorej sa zúčastnili okrem študentov a pedagógov SSUŠAT aj zriaďovateľka školy Viera Zavarčíková, riaditeľ Ján Mózer, predsedníčka a koordinátorka Zelenej školy Erika Gerbócová, bývalá predsedníčka ZŠ Janka Šifrová, zástupca Zelenej školy celého Slovenska Juraj Oravec a zástupcovia médii... Záverečná výstava SSUŠAT - Zelenej školy. Dvojročná...

Vernisáž Máme plán B?

Zúčastnili sme sa na vernisáži 21. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže s ekologickou tematikou. Janka Petková z 1.A získala za svoje výtvarné práce ocenenie a reprezentuje našu školu na výstave s názvom: Máme plán B? v Banskej Štiavnici....

Ocenenia našich žiakov

Žiak Milan Kollár (1.B) získal CENU Výskumného ústavu vodného hospodárstva za fotografické dielo "Bublinky" a žiak Jakub Bondor (4.A) získal 3. miesto v súťaži CINEMA 2019 (v krajskom kole). V tejto súťaži vyhral 1. miesto Samuel Fulec a ďalšie 3. miesto Allo Bálint, naši minuloroční absolventi....

Výchovný koncert „Piesňou proti kyberšikane“

Aj takto by sa dal nazvať výchovný koncert, ktorého sa zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka SSUŠAT v Aule STU na Vazovovej ulici 15.11.2018. Problematika kyberšikany nie je generácii, ktorá sa „narodila s mobilom v ruke“ cudzia. A myšlienka spojiť príjemné s užitočným je dobrou metódou, ako nenásilnou formou upozorňovať na súčasné problémy mladých....

Erasmus 2018

Štyri študentky našej školy s pedagógom, Katkou Lazarovou, absolvujú mesačnú stáž v rámci EÚ na lotyšskej umeleckej škole Nationala Makslu Viduskola, kde sa venujú veľkoformátovej fotografii. Želáme im veľa úspechov a šťastný návrat na Alma mater. ...

Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO

07.10.2018 sa konal Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO. Príhovor pani riaditeľky ZOO sa konal pri výbehu medveďa hnedého, ktorý po vlkoch sa stal predmetom nového projektu na nový výbeh. Mali sme možnosť viesť aj diskusiu ohľadom sponzorstva našej školy a aktivitách na zlepšenie situácie zvierat v ZOO, ktoré u nás rozvíjame u študentov v...

Ocenený časopis Create

Miestna knižnica Petržalka udelila čestné uznanie našej SSUŠAT za školský internetový časopis CREATE v súťaži "Život našimi očami novinári tretieho tisícročia" na 22. ročníku súťaže školských časopisov. Ocenenými boli študenti redakčnej rady : šéfredaktor Alexandra Rybárská, Vanessa Mayerová, redaktori Alinka Petrová, Vratko Cyprich, Lucia Krútelová, za grafiku Miroslav Papay, Lukáš Gabura ...

Pripravovaná výstava

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby bude prezentovať výstavu výtvarných prác študentov na tému HOMMAGE à KLIMT, SCHIELE, MOSER v CC Centre v Petržalke 4. – 24.10.2018 vernisáž 4.10.2018 o 14 h. ( Autor úvodného konceptu k výstave – Mgr. Ján Mózer, riaditeľ SSUŠAT )    V roku 1918 skolila zákerná španielska chrípka (samozrejme,...

Scroll to top